АРХИТЕКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ

Правя архитектурни проекти за частни домове, промишлени, обществени, търговски и офис сгради. Мога да ви консултирам и да поема поръчката ви, независимо в коя фаза – идейна, техническа или работна – се намира проектът ви.

 

 

Работата ми включва:

 

 • Предпроектно проучване

 • Заснемане

 • Градоустройство

 • Проектиране на жилищни, обществени, промишлени, търговски и офис сгради

 • Преустройства/ смяна на предназначение

 • Авторски надзор

 

 

Как протича работният процес

 

 • Правя проучване на терена, градоустройствените показатели, канализацията и мрежите за електричество и водоснабдяване.

 

 • Заснемам терена, консултирам ви какви са параметрите на имота и какво може да се построи в него.

 

 • Предлагам ви 3 варианта на архитектурния проект, коментираме ги, нанасям корекции, докато не одобрите предложението и финализираме варианта, който най-много ви допада.

 

 • Прави се архитектурната подложка, проектират се инсталациите на сградата от съответните специалисти. Моята задача е да контролирам процеса.

 

 • Подавам проекта в общината. Ако е необходимо, нанасям корекции и връщам проекта обратно, за да получи разрешение за строеж в предварително указания срок. Междувременно разработвам различни детайли от сградата.

 

На ваше разположение съм по време на целия процес или от етапа, на който решите, че съм ви необходима. Отговарям на въпросите ви; общувам с подизпълнителите – аз съм вашият личен архитект. За мен е важно да получите – като екстериор и интериор – сграда, която отговаря на вашите желания, вкусове, начин на живот.

 

Разгледайте мои, вече реализирани, проекти.

 

Свържете се с мен, за да започнем работа по вашия проект.

1/1