Еднофамилна жилищна сграда - проектиране

Updated: Jan 14


Ако се замисляте за свой собствен дом и изборът ви е къща с двор, но не знаете от къде да започнете, може би следващите редове ще са ви от полза. Препоръчително е да намерите архитект още в самото начало. Това ще ви спести доста лутане из институциите.

Ето какви са стъпките, по които трябва да преминете, за да заявите в общината своето инвестиционно намерение за еднофамилна жилищна сграда:

1. Изваждате актуална скица на имота

2. Подавате документи за виза за проектиране, в която главния архитект на съответната община ви дава информация относно параметрите за строителството във вашия имот.

3. Сключвате предварителни договори с електро разпределително дружество и водоснабдяване и канализация. В тези договори съответните дружества ви дават изходни данни, с които ще ви присъединят при реализацията на проекта. Без тези данни не можете да внесете проекта в общината и като цяло не може да започне проектирането по съответната част.

4. Геодезическо заснемане на имота - изключително важна стъпка, която ви дава информация за границите на имота, наклона на терена, абсолютната кота. По това заснемане се проектира вертикалната планировка на терена.

5. Проектиране

За да получите разрешение за строеж е необходимо да внесете в съответната община проект за одобрение на вашите инвестиционни намерения. Проектната документация се състои от няколко части. Най-често това са:

- част архитектура

- част конструктивна

- част електро

- част ВиК (водоснабдяване и канализация)

- част ОВК + доклад за енергийна ефективност

- част Паркоустройство (не на всякъде се иска)

- част Геодезия

Най-добрия вариант е да наемете архитект с цял екип за съответните части. По този начин ще имате накуп всички необходими документи за получаване на разрешение за строеж. Архитектът ръководи проекта и координира специалистите по съответните части, което ви спестява много усилия и нерви.

Възможно е, поради спецификата на имота и големината на мечтания ви дом, да се изискват и други документи и да се предприемат допълнителни стъпки.

В моята практика работя с екип от доказали се специалисти. Ако имате въпроси относно бъдещия ви дом, с радост ще ви помогнем да вземете правилните решения.

Свържете се с мен за безплатна консултация.

арх. Рая Боюкова

+359883 304 236

#архитектура #архитект #архитектурнопроектиране #еднофамилна #жилищна #сграда #къща #имот #полезно #съвети #работенпроцес #мечтандом #нашдом #къщата #идеизакъща #новдом

0 views