Рекламни материали - листовка, дипляна и брошура


Флаер/Листовка

Флаерът е печатен материал, обикновено с размер А5, А6 или 1/3 А4 (21х10 см).

Служи за бързо и лесно разпространяване на съществена информация, идея или събитие. Обикновено се печати в голям тираж и се раздава на ръка на предварително избрани места на определена таргет група. Флаерите имат кратко, ясно и целенасочено съдържание. Могат да бъдат едностранни и двустранни. Целта на листовката не е да съдържа цялата информация за рекламирания продукт или услуга, а да привлече вниманието с кратко послание.

Дипляна

Дипляната често се бърка с брошурата. Дипляна е рекламен материал и представлява един лист, сгънат на едно или повече места.

Сгъването може да бъде успоредно или перпендикулярно. В нея се съдържа по-подробна информация за продукт, услуга или събитие. Най-използваните рзмери за дипляна са А4 и А5. Може да се изработи и нестандартна форма, но това оскъпява продукта.

Брошура

Брошурата в рекламно книжно издание от няколко страници, без твърда корица. В нея се съдържа подробна информация за продукти или услуги. Може да бъде и с образователна цел. Печати се в по-малки тиражи. Може да бъде цеветна или черно бяла. Брошурата може да има 8, 12, 16, 20 или 24 страници.

Отделните листа са сгънати един в друг или могат да са захванати по определен начин.

Когато са направени добре, брошурите са идеалената реклама на вашия бизнес или кауза.

Разгледайте мои дизайн на рекламни материли:

Попитайте за оферта

Свържете се с мен

#реклама #рекламниматериали #листовка #флаер #дипляна #брошура #маркетинг #дизайн