Рекламни материали за изложение

Дизайн на реклмни материали за изложение. Изработени са графични материали за Европейска асоциация за спешна помощ за деца и новородени - ESPNIC. 

Оформление на щанд

Дизайн на флаер

Дизайн на дипляна

Дизайн на принт за текстилна торбичка